01663383136
Số e đấy. Bác nào đến nơi thì alo e cái. Máy móc k phải ngĩ