Mục tiêu lợi nhuận vẫn tăng 7% lên 9.900 tỷ đồng. CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố tài liệu dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 diễn ra ngày 26/5/2020. Báo cáo của Vincom Retail cho biết đến cuối năm 2019, doanh nghiệp này […]

VÀO MUA HÀNG